Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результаты

Передовий педагогічний досвід

 
 Екологічне виховання учнів в творчих об’єднаннях художньо-естетичного напрямку еколого-натуралістичного центру «Енергія» НВК «Дивосвіт».

Формування екологічної культури наших вихованців здійснюється на основі методичних рекомендацій викладених в Концепції екологічної освіти в Україні.

     В основу екологічної  освіти  покладені  принципи  гуманізму,

науковості, неперервності, наскрізності та систематичності.

     Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального  й

емоційного  у взаємовідносинах людини з природою на базі принципів

добра й краси,  розуму й свідомості,  патріотизму й універсалізму,

наукових знань і дотримання екологічного права.

     Екологічна освіта  -  це  сукупність  наступних  компонентів:

екологічні  знання - екологічне мислення - екологічний світогляд -

екологічна  етика  -  екологічна  культура.   Кожному   компоненту

відповідає  певний  рівень  (ступінь)  екологічної  зрілості:  від

елементарних екологічних знань,  уявлень дошкільного рівня  до  їх

глибокого  усвідомлення  і  практичної реалізації на вищих рівнях.

     Метою цієї діяльності є формування поколінь  з  новою  екологічною  культурою,  новим  екологічним   світоглядом  на  принципах  гуманізму,  екологізації мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою  збереження і відновлення природи України та її біологічного різноманіття.

     Зміст екологічної  освіти  повинен бути спрямований   на

формування  особистості  з  екологічною світоглядною установкою на

дотримання  норм  екологічно  грамотної  поведінки   і   виконання

практичних  дій  щодо  захисту  власного  здоров'я і навколишнього

природного середовища.

     Позашкільна екологічна  освіта  та виховання,  як інтегральна

форма "екологізації" навчально-виховного  процесу,  спрямована  на:

- забезпечення   потреб   особистості   у   творчій  самореалізації;

- поглибленні і  розширенні  шкільного  базового  рівня  екологічної

освіти ;

-  підготовку учнів до активної професійної та громадської діяльності в майбутньому.

     Вона здійснюється   всіма  позашкільними  навчально-виховними

закладами, творчими молодіжними об'єднаннями за місцем проживання в  позаурочний час. В нашому закладі це – еколого-натуралістичний центр «Енергія», на базі якого 5-ий рік працює наша художня студія «Art».

Завдання які ми перед собою ставимо, а в подальшій роботі з вихованцями реалізуємо, це :

- виховання потреби в спілкуванні з природою і безпосередня участь в її охороні;

- організація змістовного   екологічно- грамотного  дозвілля  в природі;

- підтримка юних  талантів  і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у галузі охорони довкілля;

- стимулювання творчого самовдосконалення  учнівської  молоді шляхом проведення конкурсів, фестивалів та інших форм позакласної роботи.

- традиційні та нетрадиційні форми роботи в літніх  екологічних таборах (екологічні стежки, екскурсії, пленерна практика тощо);

- проведення конкурсів   екологічного малюнку; створення самостійних дизайн-проектів (емблем нашої студії, вітальних листівок, екологічних плакатів);    

- тематичних дитячих природоохоронних акций; участь в проектній роботі «Парк моєї мрії»;

- робота в студії арттерапії, задля зняття психологічної напруги і «екології власної душі».

Навіть найменші наші вихованці створюючи за допомогою комп’ютера власні образи відчувають себе творцями цікавих для оточуючих робіт. Почуття гордості за свою роботу має величезний виховне значення.

Провівши анкетування серед наших вихованців ми впевнилися, що всі вони чудово розуміють, що таке екологія, в повсякденному житті економлять електроенергію та воду, в їх сім’ях  користуються енергозберігаючими лампами, відпочиваючи на природі завжди прибирають сміття за собою, ідучи з батьками за покупками використовують екоторбинки, а не пластикові пакети. Під час гри «Якби я був мером міста» всі діти запропонували окремі сміттєві контейнери для харчових та побутових відходів у дворах, а також обов’язкове будівництво заводу по переробці твердих відходів, як це робиться в європейських країнах. Багато з них згадали знайомі всім слова маленького принца із казки Антуана де Сент Екзюпері: «Прокинувся вранці, вмився, привів себе в порядок – і одразу ж прибери свою планету…».

Для своїх творчих робіт ми повторно використовуємо те, що зазвичай іде в сміття: залишки ниток, клаптиків, картону. І на світ з’являються неповторні роботи, які ми даруємо школі.

        Традиційними для нас стали творчі вернісажі наприкінці кожного семестру перед батьківською та учнівською громадою. На них ми маємо змогу відзначити найкращих митців, презентувати роботи кожної дитини, відчути свій творчий потенціал.

Перед осінніми канікулами ми провели опитування наших вихованців і отримали цікаві результати: 30% наших вихованців відвідують заняття задля самовдосконалення, 70% - задля самовираження; 60% дітей пов’язують заняття мистецтвом з майбутньою роботою, 40% вважають, що це знадобиться їм в навчанні; 20% наших митців не вистачає для успіху в творчості старанності, 10% - вмінь, а 60% - часу. Все це дає сміливість сподіватися, що зусилля вчителя не є марними, що додає наснаги і бажання йти разом з учнями цим тернистим і цікавим шляхом під назвою «Життя»…